पैसे काढणे आस्तीन

  • पैसे काढणे आस्तीन

    पैसे काढणे आस्तीन

    ● विथड्रॉल स्लीव्ह एक दंडगोलाकार जर्नल आहे
    ● हे ऑप्टिकल आणि स्टेप्ड शाफ्ट दोन्हीसाठी वापरले जाते.
    ● वेगळे करण्यायोग्य स्लीव्ह फक्त स्टेप शाफ्टसाठी वापरले जाऊ शकते.