प्रदर्शन

प्रदर्शन

14

मे 2016 शांघाय एव्हरब्राइट प्रदर्शन XRL बेअरिंग

16

मे 2016 शांघाय एव्हरब्राइट प्रदर्शन XRL बेअरिंग

13

सप्टेंबर 2016 शांघाय वर्ल्ड एक्स्पो XRL बेअरिंग

10

सप्टेंबर 2016 शांघाय वर्ल्ड एक्स्पो XRL बेअरिंग

11

2016 शरद ऋतूतील कॅंटन फेअर XRL बेअरिंग

१५

सप्टेंबर 2017 शांघाय वर्ल्ड एक्सपो XRL बेअरिंग

१७

2018 शांघाय वर्ल्ड एक्सपो XRL बेअरिंग

12

2018 शांघाय वर्ल्ड एक्स्पो XRL बेअरिंग